İshak Danış Podcast Listesi

 • Ahkâf suresi
 • Ankebût suresi
 • Ahzâb suresi
 • A'râf suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Abese suresi
 • Adiyat suresi
 • A'la suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Bürûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • En'âm suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • Fecr suresi
 • Fâtır suresi
 • Fetih suresi
 • Fussilet suresi
 • Furkân suresi
 • Fâtiha suresi
 • Felak suresi
 • Fîl suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hûd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Haşr suresi
 • Hac suresi
 • Hümeze suresi
 • Hicr suresi
 • İhlâs suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kadir suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kâf suresi
 • Kamer suresi
 • Kalem suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kasas suresi
 • Kehf suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Maûn suresi
 • Meâric suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mücâdele suresi
 • Müddessir suresi
 • Muhammed suresi
 • Mülk suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mü'min suresi
 • Mürselât suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mâide suresi
 • Meryem suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Nûh suresi
 • Necm suresi
 • Nas suresi
 • Neml suresi
 • Nahl suresi
 • Nûr suresi
 • Nisâ suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Ra'd suresi
 • Sâd suresi
 • Sebe suresi
 • Saf suresi
 • Sâffât suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Tûr suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Târık suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tevbe suresi
 • Tebbet suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Vâkıa suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi
 • Zâriyât suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:50
 • Güneş 06:21
 • Öğle 13:10
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:48
 • Yatsı 21:13
AYET, HADİS, SÖZLER

Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olur gider. Sabredin, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Enfâl Suresi 46. Ayet Meali

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN