Bünyamin Topçuoğlu Podcast Listesi

 • Abese suresi
 • Ahkâf suresi
 • Ankebût suresi
 • Ahzâb suresi
 • A'râf suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Âdiyât suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Burûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enbiyâ suresi
 • En'âm suresi
 • Enfâl suresi
 • Fetih suresi
 • Furkân suresi
 • Fussilet suresi
 • Fâtır suresi
 • Fecr suresi
 • Felâk suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fil suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hûd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hadîd suresi
 • Hâkka suresi
 • Haşr suresi
 • Hac suresi
 • Hicr suresi
 • Hümeze suresi
 • İhlâs suresi
 • İsrâ suresi
 • İnsân suresi
 • İnfitâr suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kadir suresi
 • Kalem suresi
 • Kâf suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kamer suresi
 • Kehf suresi
 • Kasas suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Maûn suresi
 • Meâric suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mücâdele suresi
 • Müddessir suresi
 • Mülk suresi
 • Mümtehine suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mürselât suresi
 • Muhammed suresi
 • Mü'min suresi
 • Meryem suresi
 • Mâide suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Nahl suresi
 • Neml suresi
 • Necm suresi
 • Nûh suresi
 • Nâs suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Nûr suresi
 • Nisâ suresi
 • Rûm suresi
 • Rahmân suresi
 • Ra'd suresi
 • Sebe suresi
 • Sâffât suresi
 • Saf suresi
 • Sâd suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Târık suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tebbet suresi
 • Talâk suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tûr suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tevbe suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Vâkıa suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zümer suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:50
 • Güneş 06:21
 • Öğle 13:10
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:48
 • Yatsı 21:13
AYET, HADİS, SÖZLER

Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v): "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder." buyurdu.

(Buhari, İman 31; Müslim, İman 205)

Hadis

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN