Turgay Tanülkü Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • A'lâ suresi
 • Abese suresi
 • Asr suresi
 • Alak suresi
 • Âdiyât suresi
 • Bakara suresi
 • Burûc suresi
 • Beyyine suresi
 • Beled suresi
 • Cin suresi
 • Câsiye suresi
 • Cuma suresi
 • Duhân suresi
 • Duhâ suresi
 • Enbiyâ suresi
 • En'âm suresi
 • Enfâl suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fecr suresi
 • Fussilet suresi
 • Fâtır suresi
 • Fetih suresi
 • Furkân suresi
 • Fîl suresi
 • Felak suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hicr suresi
 • Hac suresi
 • Haşr suresi
 • Hadîd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hâkka suresi
 • Hûd suresi
 • Hümeze suresi
 • İnşikâk suresi
 • İsrâ suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşirâh suresi
 • İhlâs suresi
 • Kureyş suresi
 • Kalem suresi
 • Kâf suresi
 • Kevser suresi
 • Kehf suresi
 • Kâria suresi
 • Kamer suresi
 • Kasas suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kadir suresi
 • Leyl suresi
 • Lokmân suresi
 • Maûn suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mâide suresi
 • Meryem suresi
 • Meâric suresi
 • Mücâdele suresi
 • Muhammed suresi
 • Mülk suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mü'min suresi
 • Mümtehine suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Nebe suresi
 • Naziât suresi
 • Nûh suresi
 • Nahl suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nasr suresi
 • Nâs suresi
 • Nûr suresi
 • Rûm suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Sebe suresi
 • Sâffât suresi
 • Saf suresi
 • Sâd suresi
 • Secde suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şems suresi
 • Tekvîr suresi
 • Talâk suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tevbe suresi
 • Târık suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tîn suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tebbet suresi
 • Tûr suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yûnus suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:48
 • Güneş 06:20
 • Öğle 13:09
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:49
 • Yatsı 21:14
AYET, HADİS, SÖZLER

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz."

Mâide Suresi 6. Ayet

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN