Nüvit Candaner Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • Asr suresi
 • Alak suresi
 • A'lâ suresi
 • Âdiyât suresi
 • Abese suresi
 • Bakara suresi
 • Burûc suresi
 • Beyyine suresi
 • Beled suresi
 • Cuma suresi
 • Cin suresi
 • Câsiye suresi
 • Duhân suresi
 • Duhâ suresi
 • Enbiyâ suresi
 • En'âm suresi
 • Enfâl suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fîl suresi
 • Fâtır suresi
 • Fussilet suresi
 • Fetih Suresi
 • Furkân suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hâkka suresi
 • Hac suresi
 • Hadîd suresi
 • Hucurât suresi
 • Haşr suresi
 • Hicr suresi
 • Hûd suresi
 • Hümeze suresi
 • İnşirâh suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnfitâr suresi
 • İhlâs suresi
 • Kasas suresi
 • Kâf suresi
 • Kalem suresi
 • Kâria suresi
 • Kamer suresi
 • Kehf suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kureyş suresi
 • Kevser suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kadir suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Mâide suresi
 • Meryem suresi
 • Mücâdele suresi
 • Mü'min suresi
 • Mülk suresi
 • Müddessir suresi
 • Muhammed suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mürselât suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Maûn suresi
 • Nebe suresi
 • Nahl suresi
 • Nisâ suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nûh suresi
 • Naziât suresi
 • Nasr suresi
 • Nâs suresi
 • Nûr suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâd suresi
 • Sâffât suresi
 • Saf suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şems suresi
 • Tîn suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tevbe suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tûr suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tebbet suresi
 • Târık suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zümer suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:48
 • Güneş 06:20
 • Öğle 13:09
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:49
 • Yatsı 21:14
AYET, HADİS, SÖZLER

"Kim güzel bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetir ve karşılığını verir."

Nisâ Sûresi 85. Ayet Meali

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN