Kaya Akarsu Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i imrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • Abese suresi
 • Âdiyât suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Burûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhân suresi
 • Duhâ suresi
 • En'âm suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • Fecr suresi
 • Furkân suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fâtır suresi
 • Fetih suresi
 • Fussilet suresi
 • Felak suresi
 • Fîl suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hac suresi
 • Hümeze suresi
 • Haşr suresi
 • Hadîd suresi
 • Hâkka suresi
 • Hicr suresi
 • Hûd suresi
 • Hucurât suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İhlâs suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kâf suresi
 • Kalem suresi
 • Kamer suresi
 • Kadir suresi
 • Kehf suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kasas suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Leyl suresi
 • Lokmân suresi
 • Maûn suresi
 • Meryem suresi
 • Mücâdele suresi
 • Mâide suresi
 • Muhammed suresi
 • Meâric suresi
 • Mülk suresi
 • Müddessir suresi
 • Mü'min suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mürselât suresi
 • Nahl suresi
 • Neml suresi
 • Necm suresi
 • Nisâ suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Nâs suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâd suresi
 • Saf suresi
 • Sâffât suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tevbe suresi
 • Tûr suresi
 • Târık suresi
 • Tebbet suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yûnus suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zümer suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Zümer Suresi 53. Ayet

VAV RADYO

13 Mayıs 2021, Perşembe
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN