İbrahim Sadri Podcast Listesi

 • Ankebût suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • A'râf suresi
 • Âl-i imrân suresi
 • Abese suresi
 • Adiyat suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Bürûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • En'âm suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fussilet suresi
 • Furkân suresi
 • Fetih suresi
 • Fâtır suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fil suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hûd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hicr suresi
 • Haşr suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Hac suresi
 • Hümeze suresi
 • İhlas suresi
 • İsrâ suresi
 • İnsân suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşikak suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kehf suresi
 • Kasas suresi
 • Kamer suresi
 • Kalem suresi
 • Kâf suresi
 • Kadir suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mürselât suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mülk suresi
 • Muhammed suresi
 • Müddessir suresi
 • Mücâdele suresi
 • Meryem suresi
 • Meâric suresi
 • Mâide suresi
 • Maûn suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Necm suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Nahl suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nas suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâffât suresi
 • Sâf suresi
 • Sâd suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Tûr suresi
 • Tegâbun suresi
 • Talâk suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tevbe suresi
 • Târık suresi
 • Tebbet suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zilzal suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.

İsrâ Suresi 18. Ayet

VAV RADYO

13 Mayıs 2021, Perşembe
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN