İbrahim Sadri Podcast Listesi

 • Ankebût suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • A'râf suresi
 • Âl-i imrân suresi
 • Abese suresi
 • Adiyat suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Bürûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • En'âm suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fussilet suresi
 • Furkân suresi
 • Fetih suresi
 • Fâtır suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fil suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hûd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hicr suresi
 • Haşr suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Hac suresi
 • Hümeze suresi
 • İhlas suresi
 • İsrâ suresi
 • İnsân suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşikak suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kehf suresi
 • Kasas suresi
 • Kamer suresi
 • Kalem suresi
 • Kâf suresi
 • Kadir suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mürselât suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mülk suresi
 • Muhammed suresi
 • Müddessir suresi
 • Mücâdele suresi
 • Meryem suresi
 • Meâric suresi
 • Mâide suresi
 • Maûn suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Necm suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Nahl suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nas suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâffât suresi
 • Sâf suresi
 • Sâd suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Tûr suresi
 • Tegâbun suresi
 • Talâk suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tevbe suresi
 • Târık suresi
 • Tebbet suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zilzal suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:48
 • Güneş 06:20
 • Öğle 13:09
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:49
 • Yatsı 21:14
AYET, HADİS, SÖZLER

Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar müstesna! Onlara yaptıklarından kat kat fazla mükafat verilecek ve onlar en yüksek makamlarda kalacaklardır.

Sebe Suresi 34/37. Ayet Mealleri

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN