Hakan Vanlı Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • Asr suresi
 • Alak suresi
 • A'lâ suresi
 • Âdiyât suresi
 • Abese suresi
 • Bakara suresi
 • Burûc suresi
 • Beyyine suresi
 • Beled suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhân suresi
 • Duhâ suresi
 • En'âm suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fâtır suresi
 • Fetih suresi
 • Furkân suresi
 • Fussilet suresi
 • Fîl suresi
 • Felak suresi
 • Fecr suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hac suresi
 • Hadîd suresi
 • Hâkka suresi
 • Haşr suresi
 • Hicr suresi
 • Hucurât suresi
 • Hûd suresi
 • Hümeze suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İnşirâh suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnfitâr suresi
 • İhlâs suresi
 • Kâf suresi
 • Kalem suresi
 • Kamer suresi
 • Kasas suresi
 • Kehf suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kureyş suresi
 • Kevser suresi
 • Kâria suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kadir suresi
 • Leyl suresi
 • Lokmân suresi
 • Mâide suresi
 • Meâric suresi
 • Meryem suresi
 • Mücâdele suresi
 • Müddessir suresi
 • Muhammed suresi
 • Mülk suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mürselât suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Maûn suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Nahl suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Nâs suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâd suresi
 • Saf suresi
 • Sâffât suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Tîn suresi
 • Tekvîr suresi
 • Talâk suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tevbe suresi
 • Tebbet suresi
 • Tûr suresi
 • Târık suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yûnus suresi
 • Yâsîn suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zümer suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:48
 • Güneş 06:20
 • Öğle 13:09
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:49
 • Yatsı 21:14
AYET, HADİS, SÖZLER

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. (Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Ali İmran Suresi 145. Ayet Meali

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN