Ali Gül Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • Abese suresi
 • Âdiyât suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Burûc suresi
 • Cuma suresi
 • Cin suresi
 • Câsiye suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enfâl suresi
 • Enbiyâ suresi
 • En'âm suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fussilet suresi
 • Furkân suresi
 • Fetih suresi
 • Fâtır suresi
 • Felak suresi
 • Fil suresi
 • Fecr suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hac suresi
 • Hucurât suresi
 • Hûd suresi
 • Hicr suresi
 • Haşr suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Hümeze suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İhlâs suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kadir suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kehf suresi
 • Kasas suresi
 • Kamer suresi
 • Kalem suresi
 • Kâf suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Mâide suresi
 • Müddessir suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mürselât suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mü'min suresi
 • Mülk suresi
 • Muhammed suresi
 • Mücâdele suresi
 • Meryem suresi
 • Meâric suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Maûn suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Nisâ suresi
 • Neml suresi
 • Nahl suresi
 • Nebe suresi
 • Necm suresi
 • Naziât suresi
 • Nasr suresi
 • Nâs suresi
 • Ra'd suresi
 • Rûm suresi
 • Rahmân suresi
 • Sâd suresi
 • Sâffât suresi
 • Secde suresi
 • Sebe suresi
 • Sâf suresi
 • Şems suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şûrâ suresi
 • Tîn suresi
 • Tevbe suresi
 • Tûr suresi
 • Talâk suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tebbet suresi
 • Tâhâ suresi
 • Târık suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

RAMAZAN İMSAKİYESİ

 • İmsak 04:48
 • Güneş 06:20
 • Öğle 13:09
 • İkindi 16:51
 • Akşam 19:49
 • Yatsı 21:14
AYET, HADİS, SÖZLER

De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Zümer Suresi 53. Ayet

VAV RADYO

14 Nisan 2021, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN