Vav Radyo

Bünyamin Topçuoğlu Podcast Listesi

 • 1. cüz 1. Cüz: Fatiha suresini ve Bakara suresinin 142. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder
 • 2. cüz Bakara suresinin 142. ayetinden 253. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder
 • 3. cüz Bakara 253. ayet sonuna ve Âl-i İmrân 93. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder
 • 4. cüz Âl-i İmrân suresinin 93-200. ayetlerini ve Nisâ suresinin başlangıcından 24. ayete kadar olan kısmı ihtiva eder
 • 5. cüz Nisâ suresinin 24. ayetinden başlar ve 148. ayete kadar olan kısmı ihtiva eder
 • 6. cüz Nisâ suresinin 148. ayetinden sonuna kadar olan kısmı ve Maide suresinin 1-83. ayetlerini ihtiva eder
 • 7. cüz Maide suresinin 83. ayetinden sonuna kadar, En'âm suresinin 1-111. ayetlerini ihtiva eder
 • 8. cüz En'âm suresinin 111. ayetinden sonuna kadar olan kısmı ve A'raf suresinin 1-88. ayetlerini ihtiva eder
 • 9. cüz A'raf suresinin 88. ayetinden sonuna kadar olan kısmı ve Enfal suresinin 1-40. ayetlerini ihtiva eder
 • 10. cüz Enfal suresinin 41. ayetinden sonuna kadar olan kısmı ve Tevbe suresinin 1-93. ayetlerini ihtiva eder
 • 11. cüz Tevbe suresinin 94. ayetinden sonuna kadar olan kısmı, Yunus suresini ve Hud suresinin 1-6. ayetlerini ihtiva eder
 • 12. cüz Hud suresinin 6. ayetinden sonuna kadar olan kısmı ve Yusuf suresinin 1-52. ayetlerini ihtiva eder
 • 13. cüz Yusuf suresinin 53. ayetinden sonuna kadar olan kısmı, Ra'd suresini ve İbrahim suresini ihtiva eder
 • 14. cüz Hicr suresinin 1-99. ayetlerini ve Nahl suresinin 1-128. ayetleri ihtiva eder
 • 15. cüz Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü İsra suresi ve Kehf suresini ihtiva eder
 • 16. cüz Kehf, Meryem ve Taha surelerini ihtiva eder
 • 17. cüz Enbiya suresini ve Hac suresini ihtiva eder
 • 18. cüz Mü'minun suresini, Nur suresini, Furkan suresini ihtiva eder
 • 19. cüz Furkan Suresi, Şuara Suresi ve Neml Suresi'ni ihtiva eder
 • 20. cüz Neml Suresi'nin 56-93. ayetlerini, Kasas Suresi'ni ve Ankebut Suresi'nin 1-46. ayetlerini ihtiva eder
 • 21. cüz Ankebut Suresi'nin 46-69. ayetlerini, Rum, Lokman ve Secde Suresi'nin tamamını, Ahzab Suresi'nin 1-31. ayetlerini ihtiva eder
 • 22. cüz Ahzab Suresi'nin 31-73. ayetlerini, Sebe ve Fatır surelerinin tamamını ve Yasin Suresi'nin 1-28. ayetlerini ihtiva eder
 • 23. cüz Yasin suresinin 28-83. ayetlerini, Sâffât, Sâd suresini ve Zümer suresinin 1-32. ayetlerini ihtiva eder
 • 24. cüz Zümer suresinin 32-75. ayetlerini, Mü'min suresini ve Fussilet suresinin 1-47. ayetlerini ihtiva eder
 • 25. cüz Fussilet 47-54. ayetlerini, Şûrâ, Zuhruf, Duhân ve Câsiye suresinin 1-33. ayetlerini ihtiva eder
 • 26. cüz Câsiye 33- 37, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucurât, Kâf ve Zâriyât surelerini ihtiva eder
 • 27. cüz Zariyat 31- 60. ayetlerini, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerini ihtiva eder
 • 28. cüz Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikûn, Tegâbün, Talâk ve Tahrîm surelerini ihtiva eder
 • 29. cüz Mülk, Kalem, Hâkka, Meâric, Nûh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyâmet, İnsân ve Mürselât surelerini ihtiva eder
 • 30. cüz Nebe, Naziât, Abese, Tekvîr, İnfitâr, Mutaffifîn, İnşikâk, Burûc, Târık, A'lâ, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâria, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fîl, Kureyş, Maûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felak, Nâs surelerini ihtiva eder

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı

VAV RADYO

12 Ağustos 2022, Cuma
 • 06:00AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI
 • 06:40AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:30BİR SORU BİR CEVAP
 • 07:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN