Osman Şahin Podcast Listesi

 • Ahkâf suresi
 • Ankebût suresi
 • Ahzâb suresi
 • A'râf suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Abese suresi
 • Adiyat suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Bürûc suresi
 • Cin suresi
 • Câsiye suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • En'âm suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • Fatiha suresi
 • Fetih suresi
 • Fussilet suresi
 • Fâtır suresi
 • Furkân suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fil suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hadîd suresi
 • Hac suresi
 • Hâkka suresi
 • Hicr suresi
 • Hucurât suresi
 • Haşr suresi
 • Hümeze suresi
 • Hûd suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İhlas suresi
 • İnfitâr suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kadir suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kalem suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kâf suresi
 • Kehf suresi
 • Kamer suresi
 • Kasas suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Mâun suresi
 • Mü'min suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mücâdele suresi
 • Müddessir suresi
 • Mülk suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Meâric suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mâide suresi
 • Muhammed suresi
 • Mürselât suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Meryem suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Nas suresi
 • Nahl suresi
 • Nûh suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nasr suresi
 • Nisâ suresi
 • Nûr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Rûm suresi
 • Rahmân suresi
 • Ra'd suresi
 • Sâffât suresi
 • Saf suresi
 • Sâd suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şems suresi
 • Târık suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tûr suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Tebbet suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tevbe suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.

Bakara Suresi 183.Ayet

VAV RADYO

02 Aralık 2020, Çarşamba
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN