Mazlum Kiper Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • Asr suresi
 • Alak suresi
 • A'lâ suresi
 • Âdiyât suresi
 • Abese suresi
 • Bakara suresi
 • Burûc suresi
 • Beyyine suresi
 • Beled suresi
 • Cuma suresi
 • Cin suresi
 • Câsiye suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enfâl suresi
 • Enbiyâ suresi
 • En'âm suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fetih suresi
 • Fîl suresi
 • Fussilet suresi
 • Fâtır suresi
 • Furkân suresi
 • Felak suresi
 • Fecr suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hac suresi
 • Hûd suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Hucurât suresi
 • Haşr suresi
 • Hicr suresi
 • Hümeze suresi
 • İnşirâh suresi
 • İnşikâk suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İnfitâr suresi
 • İhlâs suresi
 • Kureyş suresi
 • Kevser suresi
 • Kâf suresi
 • Kalem suresi
 • Kâria suresi
 • Kamer suresi
 • Kasas suresi
 • Kehf suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kadir suresi
 • Leyl suresi
 • Lokmân suresi
 • Maûn suresi
 • Mürselât suresi
 • Mâide suresi
 • Mücâdele suresi
 • Meâric suresi
 • Müddessir suresi
 • Meryem suresi
 • Muhammed suresi
 • Mümtehine suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mülk suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Nahl suresi
 • Nâs suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Rahmân suresi
 • Ra'd suresi
 • Rûm suresi
 • Sâd suresi
 • Saf suresi
 • Sâffât suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şems suresi
 • Tîn suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tahrîm suresi
 • Tegâbun suresi
 • Talâk suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tevbe suresi
 • Tebbet suresi
 • Târık suresi
 • Tûr suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zümer suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zâriyât suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

Allah size emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla size çok güzel öğüt veriyor. Allah işitmektedir, görmektedir.

Nisa Sûresi 58. Ayet Meali

VAV RADYO

04 Aralık 2020, Cuma
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN