İbrahim Sadri Podcast Listesi

 • Abese suresi
 • Adiyat suresi
 • Ahkâf suresi
 • Ahzâb suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Âl-i imrân suresi
 • Ankebût suresi
 • A'râf suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Bürûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • En'âm suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • Fâtır suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fetih suresi
 • Fil suresi
 • Furkân suresi
 • Fussilet suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hac suresi
 • Hadîd suresi
 • Hâkka suresi
 • Haşr suresi
 • Hicr suresi
 • Hucurât suresi
 • Hûd suresi
 • Hümeze suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İhlas suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnsân suresi
 • İnşikak suresi
 • İnşirâh suresi
 • İsrâ suresi
 • Kadir suresi
 • Kâf suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kalem suresi
 • Kamer suresi
 • Kâria suresi
 • Kasas suresi
 • Kehf suresi
 • Kevser suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kureyş suresi
 • Leyl suresi
 • Lokmân suresi
 • Mâide suresi
 • Maûn suresi
 • Meâric suresi
 • Meryem suresi
 • Muhammed suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Mücâdele suresi
 • Müddessir suresi
 • Mülk suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mürselât suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Nahl suresi
 • Nas suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâd suresi
 • Sâf suresi
 • Sâffât suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şûrâ suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Târık suresi
 • Tebbet suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tevbe suresi
 • Tîn suresi
 • Tûr suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zilzal suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olur gider. Sabredin, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir..

Enfâl Suresi 46. Ayet

VAV RADYO

04 Aralık 2020, Cuma
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN