Hakan Vanlı Podcast Listesi

 • Abese suresi
 • Âdiyât suresi
 • Ahkâf suresi
 • Ahzâb suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ankebût suresi
 • A'râf suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Burûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • En'âm suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • Fâtır suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fetih suresi
 • Fîl suresi
 • Furkân suresi
 • Fussilet suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hac suresi
 • Hadîd suresi
 • Hâkka suresi
 • Haşr suresi
 • Hicr suresi
 • Hucurât suresi
 • Hûd suresi
 • Hümeze suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İhlâs suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnsân suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnşirâh suresi
 • İsrâ suresi
 • Kadir suresi
 • Kâf suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kalem suresi
 • Kamer suresi
 • Kâria suresi
 • Kasas suresi
 • Kehf suresi
 • Kevser suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kureyş suresi
 • Leyl suresi
 • Lokmân suresi
 • Mâide suresi
 • Maûn suresi
 • Meâric suresi
 • Meryem suresi
 • Muhammed suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Mücâdele suresi
 • Müddessir suresi
 • Mülk suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Mümtehine suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mürselât suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Nahl suresi
 • Nâs suresi
 • Nasr suresi
 • Naziât suresi
 • Nebe suresi
 • Necm suresi
 • Neml suresi
 • Nisâ suresi
 • Nûh suresi
 • Nûr suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Sâd suresi
 • Saf suresi
 • Sâffât suresi
 • Sebe suresi
 • Secde suresi
 • Şems suresi
 • Şuarâ suresi
 • Şûrâ suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Târık suresi
 • Tebbet suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tevbe suresi
 • Tîn suresi
 • Tûr suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûnus suresi
 • Yûsuf suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v): "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder." buyurdu.

(Buhari, İman 31; Müslim, İman 205)

Hadis

VAV RADYO

05 Aralık 2020, Cumartesi
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN