Ercan Demirel Podcast Listesi

 • A'râf suresi
 • Ankebût suresi
 • Âl-i İmrân suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • Abese suresi
 • Âdiyât suresi
 • Alak suresi
 • A'lâ suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Burûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • En'âm suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fussilet suresi
 • Fetih suresi
 • Fâtır suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fîl suresi
 • Furkân suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hicr suresi
 • Hûd suresi
 • Hac suresi
 • Haşr suresi
 • Hümeze suresi
 • İhlâs suresi
 • İnsân suresi
 • İsrâ suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşikâk suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kadir suresi
 • Kamer suresi
 • Kehf suresi
 • Kasas suresi
 • Kalem suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kâf suresi
 • Kâfirûn suresi
 • Kâria suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Lokmân suresi
 • Leyl suresi
 • Maûn suresi
 • Mâide suresi
 • Meryem suresi
 • Mü'min suresi
 • Mü'minûn suresi
 • Muhammed suresi
 • Meâric suresi
 • Müddessir suresi
 • Mümtehine suresi
 • Müzzemmil suresi
 • Mürselât suresi
 • Mücâdele suresi
 • Münâfikûn suresi
 • Mülk suresi
 • Mutaffifîn suresi
 • Naziât suresi
 • Nisâ suresi
 • Nûh suresi
 • Neml suresi
 • Nûr suresi
 • Nâs suresi
 • Necm suresi
 • Nahl suresi
 • Nasr suresi
 • Nebe suresi
 • Ra'd suresi
 • Rahmân suresi
 • Rûm suresi
 • Saf suresi
 • Sâffât suresi
 • Secde suresi
 • Sebe suresi
 • Sâd suresi
 • Şems suresi
 • Şûrâ suresi
 • Şuarâ suresi
 • Târık suresi
 • Tûr suresi
 • Tevbe suresi
 • Tâhâ suresi
 • Tegâbun suresi
 • Tahrîm suresi
 • Talâk suresi
 • Tebbet suresi
 • Tekâsür suresi
 • Tekvîr suresi
 • Tîn suresi
 • Vâkıa suresi
 • Yâsîn suresi
 • Yûsuf suresi
 • Yûnus suresi
 • Zilzâl suresi
 • Zâriyât suresi
 • Zuhruf suresi
 • Zümer suresi

Mobil Uygulamalarımız

Namaz Vakitleri

 • İmsak
 • Güneş
 • Öğle
 • İkindi
 • Akşam
 • Yatsı
AYET, HADİS, SÖZLER

Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v): "Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder." buyurdu.

(Buhari, İman 31; Müslim, İman 205)

Hadis

VAV RADYO

04 Aralık 2020, Cuma
 • 06:00PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ
 • 06:05AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 06:30YOL VE YOLCU
 • 06:35AŞR-I ŞERİF VE MEALİ
 • 07:00MÜMİNİN DUASI

Ajanda son 12 Saat

BİZE ULAŞIN